Ret til bibeskæftigelse

Medarbejder har som udgangspunkt ret til at tage arbejde ved siden af et bestående ansættelsesforhold, hvis bibeskæftigelsen kan passes uden…

Medarbejder har som udgangspunkt ret til at tage arbejde ved siden af et bestående ansættelsesforhold, hvis bibeskæftigelsen kan passes uden at det går ud over fremmødet i det bestående ansættelsesforhold. Arbejdsgiver kan altså ikke uden videre forhindre medarbejder i at tage sideløbende ansættelse, eller behandle medarbejderen ugunstigt på grund af…