Beregningsgrundlag

For ansatte under overenskomsten med HK Privat skal pensionsbidrag beregnes af Kontante løndele Løn under sygdom og tilskadekomst Løn under…

For ansatte under overenskomsten med HK Privat skal pensionsbidrag beregnes af Kontante løndele Løn under sygdom og tilskadekomst Løn under barsel Barnets første sygedag Fritvalgsopsparingen Feriepenge/-tillæg Skattepligtige personalegoder