Standardansættelsesbeviser

Du kan finde skabeloner til standardansættelsesbeviser for arbejde omfattet af overenskomsterne med 3F, Dansk Metal og HK her. Samme sted…

Du kan finde skabeloner til standardansættelsesbeviser for arbejde omfattet af overenskomsterne med 3F, Dansk Metal og HK her. Samme sted finder du et udkast til ansættelseskontrakt for funktionærer, der ikke er omfattet af overenskomst. I øvrigt kan der rettes henvendelse til GLS-A, som kan hjælpe med udkast til ansættelseskontrakter ved ansættelse…