Pz Landbrugsservice ApS, Maglebjergvej 6, 2800 Kgs. Lyngby, CVR nr. 44227134

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Pz Landbrugsservice ApS, Maglebjergvej 6, 2800 Kgs. Lyngby,…

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Pz Landbrugsservice ApS, Maglebjergvej 6, 2800 Kgs. Lyngby, CVR nr. 44227134. Hovedkonflikten er iværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

Sympatikonflikten træder i kraft

søndag, den 22. oktober 2023 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F  Den Grønne Gruppe,  HK Handel og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.