Udbetaling af mindre beløb

Med virkning fra den 31. december 2023 er der igen mulighed for at udbetale mindre feriepengebeløb direkte til medarbejderen.

Med virkning fra den 31. december 2023 er der igen mulighed for at udbetale mindre feriepengebeløb direkte til medarbejderen.
Udbetaling efter ferieafholdelsesperiodens udløb
Med genindførelsen af bagatelgrænsen, kan feriepengeindeståender på højst kr. 5.000,00 før skat og arbejdsmarkedsbidrag uden videre udbetales efter ferieafholdelsens udløb (31. december), hvis beløbet enten kan henføres til et ophørt ansættelsesforhold eller vedrører optjent ferie udover 4 uger. Udbetaling i et bestående ansættelsesforhold skal kun ske automatisk, hvis det umiddelbart kan konstateres, at den ikke afholdt ferie vedrører ferie udover 4 uger eller hvis medarbejderen i øvrigt er i stand til at godtgøre dette. Hvis det kun er en del af det samlede tilgodehavende på højest kr. 5.000,00 der vedrører optjent ferie udover 4 uger, kan den del af beløbet, som vedrører ferie udover 4 uger, udbetales. Reglen finder anvendelse på ferie optjent fra 1. september 2022.