3: Jobtitel, rang, stilling eller jobkategori

Medarbejderen skal oplyses om sin konkrete stilling med en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori. …

Medarbejderen skal oplyses om sin konkrete stilling med en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori.  Angives en titel, skal denne være dækkende for stillingens indhold. Jobkategori kan f.eks. være rengøringsarbejde eller forefaldende arbejde i produktionen. Oplysningen gives senest 7 kalenderdage efter ansættelsesforholdets påbegyndelsestidspunkt. Oplysningen gives…