Vikarbureauklausuler

Et vikarbureau har mulighed for at kræve en passende kompensation, hvis en virksomhed vælger at fastansætte en udsendt vikar. Den…

Et vikarbureau har mulighed for at kræve en passende kompensation, hvis en virksomhed vælger at fastansætte en udsendt vikar. Den form for klausuler kan fortsat indgås, såfremt betingelserne i vikarloven overholdes. Heri ligger, at vikarbureauet alene kan forlange en rimelig betaling for tjenester, som er ydet brugervirksomheden i forbindelse med…