Feriedifferenceberegning

Hvis der sker en væsentlig ændring i den ugentlige arbejdstid, skal medarbejdere, som får løn under ferien, have reguleret denne…

Hvis der sker en væsentlig ændring i den ugentlige arbejdstid, skal medarbejdere, som får løn under ferien, have reguleret denne løn. Der foretages en såkaldt feriedifferenceberegning, som betyder, at medarbejderen får løn under ferie i forhold til arbejdstiden på optjeningstidspunktet. Den situation, hvor medarbejderen får en lønforhøjelse mellem optjening og…