Dokumenter til brug i relation til oplysningspligten

GLS-A har udarbejdet følgende der kan anvendes i relation til oplysningspligten En instruks til medarbejdere vedr. oplysningspligt Et eksempel på…

GLS-A har udarbejdet følgende der kan anvendes i relation til oplysningspligten En instruks til medarbejdere vedr. oplysningspligt Et eksempel på en oplysningsskrivelse til ansøgere En skabelon til oplysningsskrivelse, når oplysningerne er indhentet fra medarbejderen selv Datatilsynet har udarbejdet en skabelon, når oplysninger om en registreret indhentes fra tredjemand. Find den…