Barnets første hele sygedag

Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med løn på barnets første hele sygedag, når…

Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med løn på barnets første hele sygedag, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 12 år. Friheden kan kun gives til den ene forælder, og medarbejderens ret til fravær fra arbejdet…