Saglighedsværn ved ansættelsens ophør

Hovedaftalens § 4, stk. 3 opstiller et saglighedskrav for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Det vil sige at en overenskomstansat…

Hovedaftalens § 4, stk. 3 opstiller et saglighedskrav for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Det vil sige at en overenskomstansat medarbejder har ret til en godtgørelse, såfremt vedkommende opsiges efter denne periode, og arbejdsgiver ikke kan godtgøre en saglig grund hertil. Funktionærlovens § 2b opstiller tillige et saglighedskrav for funktionærer…