Ansættelsens ophør skal være sagligt begrundet

Enhver disposition, man foretager sig som arbejdsgiver, i relation til sine medarbejdere skal være sagligt begrundet. Særligt når ansættelsesforholdet af…

Enhver disposition, man foretager sig som arbejdsgiver, i relation til sine medarbejdere skal være sagligt begrundet. Særligt når ansættelsesforholdet af den ene eller anden årsag bringes til ophør, da medarbejderen alt efter omstændighederne har ret til en godtgørelse ved usaglig afskedigelse. Det gælder uanset om ophøret er begrundet i virksomhedens…