Menu

Saglighedsværn ved ansættelsens ophør

Hovedaftalens § 4, stk. 3 opstiller et saglighedskrav for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Funktionærlovens § 2b opstiller tillige et…

Hovedaftalens § 4, stk. 3 opstiller et saglighedskrav for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Funktionærlovens § 2b opstiller tillige et salighedskrav for medarbejdere med mindst 1 års anciennitet. Saglighedskravene er ikke defineret, men hovedaftalen opstiller forbud mod vilkårligheder, og funktionærloven kræver at afskedigelsen skal være ”rimeligt begrundet i funktionærens eller…