Hvilke brud skal anmeldes?

Udgangspunktet er at alle brud skal anmeldes. Kun såfremt det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko for fysiske personers…

Udgangspunktet er at alle brud skal anmeldes. Kun såfremt det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder, skal der ikke ske anmeldelse. Det afgørende for om der skal ske anmeldelse af en vurdering af det samlede aktuelle risikobillede. Det er den dataansvarlige der har…