Ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og HK

Nedenstående regler gælder for ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og HK.

Nedenstående regler gælder for ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og HK.
Hvem er omfattet af pensionsordningen?
Virksomheden skal betale pension for medarbejdere, som er fyldt 18 år, og som i mindst 3 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem GLS-A og HK. Medarbejdere der kan dokumentere, at de i et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, omfattes af pensionsordningen fra ansættelsestidspunktet. Såfremt medarbejderen er pensionsberettiget, men ansat i et tidsbegrænset vikariat af indtil 3 måneders varighed, udbetales pensionsbidraget kontant. Elever under erhvervsuddannelse er ikke omfattet af pensionsordningen. Dog er elever under voksenuddannelse der før elevaftalens indgåelse var omfattet af en arbejdsmarkedspension omfattet af pensionsordningen i elevtiden. Medarbejdere omfattet af reglerne om IGU og FGU, (efter 1. august 2019 blev EGU til FGU) er ikke omfattet af pensionsordningen. Personer i fleksjob er omfattet af de kollektive overenskomster og dermed, som hovedregel også de obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger. Medarbejdere i fleksjob har dog mulighed for at beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Det skyldes at medarbejderen i fleksjob ikke nødvendigvis vil kunne opnå fuld forsikringsdækning i den obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning, og derfor med fordel kan beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Kontakt eventuelt virksomhedens pensionsselskab for rådgivning ved ansættelse af en medarbejder i fleksjob.