Ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og HK

Nedenstående regler gælder for ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og HK.

Nedenstående regler gælder for ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og HK.
Hvem er omfattet af pensionsordningen?
Medarbejdere, der er fyldt 18 år Virksomheden skal betale pension for medarbejdere, som er fyldt 18 år, og som i mindst 3 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem GLS-A og HK. Medarbejdere der kan dokumentere, at de i et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, omfattes af pensionsordningen fra ansættelsestidspunktet. Såfremt medarbejderen er pensionsberettiget, men ansat i et tidsbegrænset vikariat af indtil 3 måneders varighed, udbetales pensionsbidraget kontant. Erhvervsuddannelseselever Af nedenstående skema fremgår reglerne om ret til pension for erhvervsuddannelseselever:
Elevens alder Pr. 1. marts 2024 Pr. 1. juni 2024
Under 18 år Ingen ret til pension. Der betales elevforsikring svarende til 350 kr. årligt. Ingen ret til pension. Der betales elevforsikring svarende til 350 kr. årligt.
18 år 6 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 4 % og eleven 2 %. Derudover betales elevforsikring svarende til 350 kr. årligt. 6 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 4 % og eleven 2 %. Derudover betales elevforsikring svarende til 350 kr. årligt.
19 år 6 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 4 % og eleven 2 %. Derudover betales elevforsikring svarende til 350 kr. årligt. 6 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 4 % og eleven 2 %. Derudover betales elevforsikring svarende til 350 kr. årligt.
20 år og derover 12,99 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 8,66 % og eleven 4,33 %. 12,99 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 10,66 % og eleven 2,33 %
Voksenlærling (fyldt 25 år) 12,99 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 18,66 % og lærlingen 4,33 % 12,99 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 10,66 % og eleven 2,33 %
  Elever under erhvervsuddannelse, der er fyldt 18 år eller 19 år og har 3 måneders anciennitet i uddannelsen, har ret til pension. Bidragssatserne udgør henholdsvis 4% fra arbejdsgiveren og 2% fra medarbejderen, i alt 6%. Elever under erhvervsuddannelse, der er fyldt 20 år og har 3 måneders anciennitet i uddannelsen, er omfattet af pensionsordningen på lige fod med øvrige medarbejdere. Voksenelever (fyldt 25 år), der før uddannelsesaftalens indgåelse var omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, har dog ret til pension fra uddannelsens start. Elever, der ikke er omfattet af pensionsordningen samt 18- og 19-årige elever, der ikke har fuld pension, skal tilmeldes en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning hos PensionDanmark. FGU og IGU Medarbejdere omfattet af reglerne om IGU og FGU er ikke omfattet af pensionsordningen. Personer i fleksjob Personer i fleksjob er omfattet af de kollektive overenskomster og dermed, som hovedregel også de obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger. Medarbejdere i fleksjob har dog mulighed for at beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Det skyldes at medarbejderen i fleksjob ikke nødvendigvis vil kunne opnå fuld forsikringsdækning i den obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning, og derfor med fordel kan beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Kontakt eventuelt virksomhedens pensionsselskab for rådgivning ved ansættelse af en medarbejder i fleksjob.