Metaloverenskomsten

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i metaloverenskomsten.

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i metaloverenskomsten.
Ugentlig arbejdstid
Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Medarbejderne kan ansættes på deltid.