Menu

Metaloverenskomsten

Ugentlig arbejdstid
Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Medarbejderne kan ansættes på deltid.