Landbrugsordningen (fodermestre og driftsledere)

Indenfor landbruget er der mulighed for at opnå arbejdstilladelse til stillingerne som fodermester og driftsleder. Betingelserne for at opnå tilladelse…

Indenfor landbruget er der mulighed for at opnå arbejdstilladelse til stillingerne som fodermester og driftsleder. Betingelserne for at opnå tilladelse er, at medarbejderen har fået tilbudt en stilling som enten fodermester eller driftsleder, samt at medarbejderen har de nødvendige faglige forudsætninger for den pågældende stilling. Medarbejderen har f.eks. de nødvendige…