Opsigelse

Opsigelse kan ske med de varsler der følger af funktionærloven. Ved overgang til funktionærlignende ansættelse medregnes tidligere anciennitet som timelønnet…

Opsigelse kan ske med de varsler der følger af funktionærloven. Ved overgang til funktionærlignende ansættelse medregnes tidligere anciennitet som timelønnet ikke ved beregning af opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet kan dog ikke være kortere end det varsel medarbejderen havde ret til inden overgangen til funktionærlignende ansættelse. Det kan aftales, at medarbejderen kan opsiges…