Generelt og ansøgningsfrist

Forældreorlov skal afholdes inden 52 uger efter fødslen. Forældreorlov skal varsles med 3 uger, og hver af forældrenes orlov kan…

Forældreorlov skal afholdes inden 52 uger efter fødslen. Forældreorlov skal varsles med 3 uger, og hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Betalingen af disse 16 uger svarer til den sædvanlige løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Holdes orloven, der er reserveret…