Løn- og ansættelsesvilkår

Praktikanter omfattes af enten jordbrugsoverenskomsten, skovbrugsoverenskomsten eller gartneri- og planteskoleoverenskomsten. Der er i overenskomsterne fastsat regler for udenlandske praktikanter om…

Praktikanter omfattes af enten jordbrugsoverenskomsten, skovbrugsoverenskomsten eller gartneri- og planteskoleoverenskomsten. Der er i overenskomsterne fastsat regler for udenlandske praktikanter om bl.a. Løn Søgnehelligdagsbetaling Feriepenge Fritvalgskonto Forsikringsordning ved PensionDanmark (svarende til elevforsikring) Reglerne om løn- og ansættelsesvilkår kan findes i de respektive overenskomster. Praktikanter er uopsigelige i den aftalte praktikperiode. Dog…