Løn- og ansættelsesvilkår

Praktikanter omfattes af enten jordbrugsoverenskomsten, skovbrugsoverenskomsten eller gartneri- og planteskoleoverenskomsten. Der er i overenskomsterne fastsat regler for udenlandske praktikanter om…

Praktikanter omfattes af enten jordbrugsoverenskomsten, skovbrugsoverenskomsten eller gartneri- og planteskoleoverenskomsten. Der er i overenskomsterne fastsat regler for udenlandske praktikanter om bl.a. Løn Søgnehelligdagsbetaling Feriepenge Fritvalgskonto Forsikringsordning ved PensionDanmark Reglerne om løn- og ansættelsesvilkår kan læses i de respektive overenskomster. Under lønoversigter kan man finde de aktuelle lønninger m.v. gældende for…