Registrering af ophold (folkeregistrering)

Flytter en statsborger fra et nordisk land til Danmark for at arbejde, skal tilflytningen anmeldes til den kommune, som den…

Flytter en statsborger fra et nordisk land til Danmark for at arbejde, skal tilflytningen anmeldes til den kommune, som den nordiske statsborger flytter til, hvis opholdet skal vare i 6 måneder eller derover. Ved ophold under 6 måneder er der ikke pligt til at anmelde opholdet til den kommune, som…