Generelle krav

Der gælder en række generelle krav, når virksomheder behandler persondata. Al kommunikation til registrerede personer skal være så kortfattet som…

Der gælder en række generelle krav, når virksomheder behandler persondata. Al kommunikation til registrerede personer skal være så kortfattet som muligt, og ske i et letforståeligt, klart og enkelt sprog Ved henvendelse fra en registreret skal identiteten sikres, f.eks. ved forevisning af legitimationspapirer. Kommunikationen skal ske skriftligt Oplysningerne kan gives…