Misligholdelse

Hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den ene parts side, kan den anden part hæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning. Hvis…

Hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den ene parts side, kan den anden part hæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning. Hvis arbejdsgiveren hæver ansættelsesforholdet, kaldes det bortvisning. Der skal foreligge bevis for misligholdelsen. Rammerne for bortvisning er meget snævre og en bortvisning vil i mange tilfælde kræve, at der forinden er…