Særligt om funktionærer

Funktionærer er i kraft af funktionærlovens regler ofte bedre stillet i forhold til lønnet fravær ved lægebesøg mv. end timelønnede.…

Funktionærer er i kraft af funktionærlovens regler ofte bedre stillet i forhold til lønnet fravær ved lægebesøg mv. end timelønnede. Situationer, hvor sygdom ikke forhindrer arbejdets normale udførelse, men alligevel nødvendiggør, at funktionæren har fravær for at blive behandlet, kan give ret til fravær med løn efter funktionærlovens regler. Det…