Barnets første hele sygedag

Medarbejdere med 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med betaling på barnets første hele sygedag, når det…

Medarbejdere med 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med betaling på barnets første hele sygedag, når det er nødvendigt til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 12 år. Friheden kan kun gives til den ene forælder, og medarbejderens ret til fravær fra arbejdet gælder alene, indtil…