HK-overenskomsten

Løn under graviditets-, barsels- og forældreorlov Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i virksomheden i 9 måneder, har ret…

Løn under graviditets-, barsels- og forældreorlov Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i virksomheden i 9 måneder, har ret til få fuld løn under fraværet fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og i indtil 19 uger i alt. Under samme betingelser betales der indtil 2 ugers løn under…