Pligt til at sikre ansvaret for anmeldelse er fordelt

Som udgangspunkt er det den dataansvarlige, der anmelder brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet. Den dataansvarlige kan udnævne en eller flere…

Som udgangspunkt er det den dataansvarlige, der anmelder brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet. Den dataansvarlige kan udnævne en eller flere medarbejdere, som er bemyndiget til at anmelde brud til Datatilsynet. En databehandler kan også anmelde brud på vegne af den dataansvarlige, såfremt der i databehandleraftalen er givet bemyndigelse hertil. Der…