Barnets første hele sygedag

Sygedagpengeberettigede medarbejdere har ret til frihed med betaling på barnets første hele sygedag, når det er nødvendigt til pasning af…

Sygedagpengeberettigede medarbejdere har ret til frihed med betaling på barnets første hele sygedag, når det er nødvendigt til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn. Friheden kan kun gives til den ene forælder, og medarbejderens ret til fravær fra arbejdet gælder alene, indtil anden pasningsmulighed er etableret. Formålet med reglen er…