Løn til lærlinge

Lærlinge omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten aflønnes med ugeløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Lønindplacering: Lærlinge indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten…

Lærlinge omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten aflønnes med ugeløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Lønindplacering: Lærlinge indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten beregnes fra uddannelsens afslutning. Det betyder, at lærlingen skal være 12 måneder på 4. års lønsats, 12 måneder på 3. års lønsats og så fremdeles. Der skæres altså i de…