Menu

Uddannelsesambassadører

Parterne er desuden enige om at anbefale, at hver virksomhed uddanner en medarbejder på 3F’s uddannelsesambassadørkursus til at understøtte uddannelsesdialogen…

Parterne er desuden enige om at anbefale, at hver virksomhed uddanner en medarbejder på 3F’s uddannelsesambassadørkursus til at understøtte uddannelsesdialogen på arbejdspladsen. Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i forbindelse med udviklingen af dennes kompetence-/uddannelsesplan. Har virksomheden en uddannelsesambassadør, som er uddannet på 3F’s uddannelsesambassadørkursus, inddrages denne.…