Uddannelsesambassadører

GLS-A og 3F anbefaler, at hver virksomhed uddanner en medarbejder på 3F’s uddannelsesambassadørkursus til at understøtte uddannelsesdialogen på arbejdspladsen. Hvis…

GLS-A og 3F anbefaler, at hver virksomhed uddanner en medarbejder på 3F’s uddannelsesambassadørkursus til at understøtte uddannelsesdialogen på arbejdspladsen. Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i forbindelse med udviklingen af dennes kompetence-/uddannelsesplan. Har virksomheden en uddannelsesambassadør, som er uddannet på 3F’s uddannelsesambassadørkursus, inddrages denne. Hvis der ikke…