Bortfald af sygedagpengeretten

Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren kan bortfalde, hvis sygdommen er pådraget ved forsæt eller grov uagtsomhed medarbejderen har fortiet helbredsoplysninger…

Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren kan bortfalde, hvis sygdommen er pådraget ved forsæt eller grov uagtsomhed medarbejderen har fortiet helbredsoplysninger af væsentlig betydning medarbejderen ved sin adfærd forhaler helbredelsen medarbejderen nægter at følge lægens anvisninger om behandling medarbejderen ikke opfylder sin pligt til anmeldelse og dokumentation. For nærmere rådgivning i…