HK overenskomsten (kontor og laboratorie)

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i HK-overenskomsten (kontor og laboratorie).

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i HK-overenskomsten (kontor og laboratorie).
Ugentlig arbejdstid
Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Der kan indgås aftale om ansættelse på deltid. Vær opmærksom på, at såfremt arbejdstiden er mindre end 8 timer pr. uge, vil medarbejderen ikke være funktionær og dermed ikke omfattet af funktionærloven. Hvis medarbejderen udfører arbejdsopgaver, der er omfattet af HK-overenskomsten, er medarbejderen dog fortsat omfattet af denne. I uger, hvor der er søgnehelligdage, reduceres den ugentlige arbejdstid med det antal timer, som søgnehelligdagene udgør i normale uger. For deltidsansatte gælder dette kun, hvis søgnehelligdagene falder på de aftalte arbejdsdage. F.eks. skal en deltidsansat som normalt arbejder onsdag, torsdag, fredag have reduceret arbejdstiden i påskeugen, hvor skærtorsdag og langfredag er helligdage. Arbejdstiden reduceres i så fald med det antal timer, medarbejderen normalt arbejder torsdag og fredag. Såfremt arbejdsgiveren forlanger, at medarbejderen skal stå til disposition i frokostpausen, skal frokostpausen medregnes til den effektive arbejdstid.