Lønadministrativ behandling af elever og lærlinges ferie

Som nævnt i punkt 5.1 har elever og lærlinge ret til 5 ugers betalt ferie i den 1. og 2.…

Som nævnt i punkt 5.1 har elever og lærlinge ret til 5 ugers betalt ferie i den 1. og 2. hele ferieafholdelsesperiode, efter ansættelsesforholdet er begyndt jf. ferielovens § 42. I den periode eleven/lærlingen har ret til betalt ferie efter § 42, kan eleven/lærlingen med fordel oprettes i lønsystemet som…