Lønadministrativ behandling af elevers ferie

Som nævnt i punkt 5.1 har elever ret til 5 ugers betalt ferie i den 1. og 2. hele ferieafholdelsesperiode,…

Som nævnt i punkt 5.1 har elever ret til 5 ugers betalt ferie i den 1. og 2. hele ferieafholdelsesperiode, efter ansættelsesforholdet er begyndt jf. ferielovens § 42. I den periode eleven har ret til betalt ferie efter § 42, kan eleven med fordel oprettes i lønsystemet som ”medarbejder med…