Menu

Udbetaling af 5. ferieuge (ferie ud over 4 uger)

Automatisk udbetaling pr. 31. december
Hvis den 5. ferieuge ikke bliver afholdt, skal den fremover udbetales automatisk til medarbejderen når ferieafholdelsesperioden udløber 31. december. Fristen for betaling er 31. marts. Det er en forudsætning, at medarbejderen har været ansat på fuld tid i virksomheden i hele ferieafholdelsesperioden. Hvis det ikke er tilfældet, skal medarbejderen underskrive en erklæring om at pengene vedrører 5. ferieuge, og at medarbejderen ikke har modtaget offentlige ydelser, såsom arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, ledighedsydelse, kontanthjælp mv., i perioden. Arbejdsgiver har pligt til at gemme erklæringen efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale.