Udbetaling af 5. ferieuge (ferie ud over 4 uger)

Er den ikke afholdt, kan den 5. ferieuge udbetales ifølge aftale efter ferieårets udløb eller automatisk efter ferieafholdelsesperiodens udløb

Er den ikke afholdt, kan den 5. ferieuge udbetales ifølge aftale efter ferieårets udløb eller automatisk efter ferieafholdelsesperiodens udløb
Automatisk udbetaling pr. 31. december
Hvis den 5. ferieuge ikke bliver afholdt, skal den fremover udbetales automatisk til medarbejderen når ferieafholdelsesperioden udløber 31. december. Fristen for betaling er 31. marts. Det er en forudsætning, at medarbejderen har været ansat på fuld tid i virksomheden i hele ferieafholdelsesperioden. Hvis det ikke er tilfældet, skal medarbejderen selv ansøge og underskrive en erklæring om at pengene vedrører 5. ferieuge, og at medarbejderen ikke har modtaget offentlige ydelser, såsom arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, ledighedsydelse, kontanthjælp mv., i perioden. Arbejdsgiver har pligt til at gemme erklæringen efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale.