Arbejdsskader

Bødestraf ved overtrædelse af arbejdsmiljøloven Sker der en arbejdsulykke på en virksomhed, så kan arbejdsgiver/virksomheden blive straffet med bøde, når…

Bødestraf ved overtrædelse af arbejdsmiljøloven Sker der en arbejdsulykke på en virksomhed, så kan arbejdsgiver/virksomheden blive straffet med bøde, når arbejdsmiljøloven er overtrådt. Arbejdsmiljøloven kan være overtrådt, hvis en medarbejder arbejder uden at bruge det nødvendige sikkerhedsudstyr eller tekniske udstyr. Det kan f.eks. være arbejde i højden, hvor der er…