10: Kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet

Medarbejderen skal oplyses om den for ansættelsen gældende overenskomst og aftaler i øvrigt, som regulerer ansættelsesforholdet. Dette gælder for så…

Medarbejderen skal oplyses om den for ansættelsen gældende overenskomst og aftaler i øvrigt, som regulerer ansættelsesforholdet. Dette gælder for så vidt også uskrevne aftaler og vilkår, såfremt de indeholder væsentlige elementer for medarbejderen. Derudover gives oplysning om overenskomstparterne. Den konkrete overenskomst skal angives med sit fulde navn og de respektive…