Virksomheder med sæsonarbejde

På det grønne område er der mange virksomheder med sæsonarbejde og det betyder, at antallet af ansatte kan svinge meget.…

På det grønne område er der mange virksomheder med sæsonarbejde og det betyder, at antallet af ansatte kan svinge meget. Der kan være nogle perioder af året, hvor der er meget få ansatte – under 10 – og andre perioder, hvor antallet af ansatte mangedobles. Det kan f.eks. være arbejde…