Lægebesøg sidestillet med egen sygdom

Fravær i forbindelse med undersøgelser og behandlinger ved f.eks. praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, tandlæge eller ambulant hospitalsbehandling, der er led…

Fravær i forbindelse med undersøgelser og behandlinger ved f.eks. praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, tandlæge eller ambulant hospitalsbehandling, der er led i et længerevarende og tidkrævende behandlings- eller genoptræningsforløb mv., som er nødvendigt for, at den ansatte kan bevare/genvinde sit helbred, og som kun kan gennemføres helt eller delvis inden for…