Konkurrenceklausuler

En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og en medarbejder, om at medarbejderen af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive…

En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og en medarbejder, om at medarbejderen af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive en bestemt type virksomhed eller tage ansættelse i en sådan. Herved forhindres, at medarbejderen overfører knowhow mv. til en ny virksomhed straks efter fratrædelsen.
Betingelser for at indgå en konkurrenceklausul
For at indgå en konkurrenceklausul er det en betingelse, at medarbejderen indtager en ”helt særlig betroet stilling”. Dette er et skærpet krav i forhold til de tidligere regler i funktionærloven. Heri ligger blandt andet, at det er et krav, at medarbejderen har adgang til vigtige og følsomme oplysninger i virksomheden, og at det vil kunne skade virksomhedens konkurrencesituation, hvis disse oplysninger kom til konkurrenters kendskab. En konkurrenceklausul kan dog også indgås, selvom medarbejderen ikke indtager en helt særlig betroet stilling, hvis der med medarbejderen er indgået en aftale om udnyttelsesret til en af medarbejderens opfindelser. Klausulen kan ikke forpligte medarbejderen i mere end 12 måneder og er først gyldig, når medarbejderen har været ansat uafbrudt i mindst 6 måneder. Det er en gyldighedsbetingelse for konkurrenceklausulen, at medarbejderen har fået en række oplysninger skriftligt. Derfor skal konkurrenceklausulen udfærdiges skriftligt, og følgende skal fremgå af klausulen:
  • at medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling, eller har indgået en aftale om udnyttelsesret af en opfindelse
  • en nærmere begrundelse for hvilke forhold i medarbejderens ansættelse, der gør konkurrenceklausulen påkrævet
  • at klausulen først gælder efter 6 måneders ansættelse
  • at medarbejderen vil modtage kompensation efter lovens regler
  • klausulens varighed, der maksimalt kan være 12 måneder
En konkurrenceklausul, vil ikke være bindende for medarbejderen, hvis klausulen med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at varetage arbejdsgivers interesser, eller hvis den på urimelig måde indskrænker medarbejderens erhvervsmuligheder. Der er tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.