Barselsorlov

Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Det gælder både ved fødsel og adoption. Barselsorloven indeholder…

Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Det gælder både ved fødsel og adoption. Barselsorloven indeholder regler om ret til fravær og ret til barselsdagpenge i forbindelse med orloven, og herudover kan overenskomster, funktionærloven eller individuel aftale under visse betingelser give ret til hel eller delvis…