Barselsorlov

Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Det gælder både ved fødsel og adoption. Derudover kan…

Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Det gælder både ved fødsel og adoption. Derudover kan medarbejdere få overdraget orlov til sig som nærtstående familiemedlemmer til soloforældre og som sociale forældre til børn i særlige familiekonstellationer. Barselsorloven indeholder regler om ret til fravær og ret til…