Opsigelse og dagpengegodtgørelse (G-dage)

Opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens og den unges side fremgår af ansættelsesbeviset eller den overenskomst, den unge er ansat efter. Læs mere…

Opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens og den unges side fremgår af ansættelsesbeviset eller den overenskomst, den unge er ansat efter. Læs mere under punktet opsigelse. Børn og unge kan ikke være medlem af en arbejdsløshedskasse. Ved afskedigelse skal der derfor ikke betales dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage).