Løbende udbetaling

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til fritvalgskontoen udbetales løbende sammen med lønnen. Det er en forudsætning…

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til fritvalgskontoen udbetales løbende sammen med lønnen. Det er en forudsætning herfor, at virksomheden kan dokumentere at medarbejderen er blevet opfordret til at træffe et valg. Ved løbende udbetaling skal det udbetalte beløb fremgå separat af lønsedlen. GLS-A har udarbejdet en…