Løbende udbetaling

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til fritvalgskontoen fra og med 1. marts 2021 udbetales løbende sammen…

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til fritvalgskontoen fra og med 1. marts 2021 udbetales løbende sammen med lønnen. Det er en forudsætning herfor, at virksomheden kan dokumentere at medarbejderen er blevet opfordret til at træffe et valg. Ved løbende udbetaling skal det udbetalte beløb fremgå separat…