Ferietillæg

Medarbejdere, der får ferie med løn, har herudover ret til et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn. Ferietillægget skal…

Medarbejdere, der får ferie med løn, har herudover ret til et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn. Ferietillægget skal udbetales enten samtidig med den dertil svarende ferie begynder, eller på 2 faste udbetalingstidspunkter. Udbetaling skal i sidstnævnte tilfælde ske med maj lønnen for så vidt angår ferietillæg optjent i…