Ferietillæg

Medarbejdere, der holder ferie med løn, har herudover ret til et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn. Ferietillægget skal…

Medarbejdere, der holder ferie med løn, har herudover ret til et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn. Ferietillægget skal enten udbetales samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder, eller på to faste udbetalingstidspunkter. Udbetaling skal i sidstnævnte tilfælde ske med majlønnen for så vidt angår ferietillæg optjent i…