Overenskomstfravigende lokalaftaler om arbejdstid

Arbejdstidsbestemmelserne kan suppleres og fraviges ved lokaleaftale mellem virksomheden og den lokale 3F-afdeling. Kontakt evt. GLS-A for vejledning.

Arbejdstidsbestemmelserne kan suppleres og fraviges ved lokaleaftale mellem virksomheden og den lokale 3F-afdeling. Kontakt evt. GLS-A for vejledning.