Kombineret kunde- og konkurrenceklausul

En kombineret ansættelsesklausul er en aftale om, at medarbejderen er forpligtet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme…

En kombineret ansættelsesklausul er en aftale om, at medarbejderen er forpligtet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum.
Betingelser for en kombineret klausul kan indgås
Kombinerede klausuler skal leve op til gyldighedsbetingelser for både kunde- og konkurrenceklausuler. Se ovenfor under hhv. konkurrenceklausuler og kundeklausuler om betingelser for indgåelse disse. En kombineret klausul kan maksimalt vare 6 måneder, og der gælder særlige regler for kompensation.