Menu

Kombineret kunde- og konkurrenceklausul

En kombineret ansættelsesklausul er en aftale om, at medarbejderen er forpligtet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme…

En kombineret ansættelsesklausul er en aftale om, at medarbejderen er forpligtet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum.
Betingelser for en kombineret klausul kan indgås
Kombinerede klausuler skal leve op til gyldighedsbetingelser for både kunde- og konkurrenceklausuler. Se ovenfor under punkt 1.1 om betingelser for indgåelse af en konkurrenceklausul og punkt 2.1 om betingelser for indgåelse af en kundeklausul. En kombineret klausul kan maksimalt vare 6 måneder, og der gælder særlige regler for kompensation.