Fastlønsaftaler

Under visse betingelser kan der under GLS-A’s overenskomster indgås aftaler om fastløn. Læs mere om betingelserne nedenfor.

Under visse betingelser kan der under GLS-A's overenskomster indgås aftaler om fastløn. Læs mere om betingelserne nedenfor.
Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F samt Dansk Metal
Der kan indgås individuel aftale om fastløn med medarbejdere, der arbejder på fuld tid i tidsubegrænsede stillinger. Fastlønsaftaler kan ikke indgås med sæsonarbejdere. En fastlønsaftale indebærer, at lønnen indeholder betaling for normal arbejdstid, overarbejde og eventuelt arbejde på forskudt tid, holddrift og/eller weekender. Det er et krav, at aftalen er skriftlig, og at der er et rimeligt forhold mellem den aftalte løn, og den tid, der forventes anvendt til arbejdet. Det er desuden et krav, at aftalen skal godkendes af tillidsrepræsentanten. Hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, skal aftalen godkendes af den lokale 3F eller Dansk Metal afdeling. Medarbejderen har til enhver tid ret til at opsige fastlønsaftalen med 1 måneds varsel, til bortfald ved udgangen af en måned. Når aftalen bortfalder, reduceres lønnen, således at lønnen svarer til den normale arbejdstid uden tillæg for overarbejde, forskudt tid, holddrift, weekender mv.