Løn

Lønnen skal give udtryk for den enkelte medarbejders kvalifikationer, ansvar, indsats og dygtighed, og skal en gang årligt tages op…

Lønnen skal give udtryk for den enkelte medarbejders kvalifikationer, ansvar, indsats og dygtighed, og skal en gang årligt tages op til vurdering og eventuel regulering. Lønnen kan reguleres på samme tidspunkt som for funktionærer ansat på virksomheden, uafhængigt af hvornår overenskomstens lønninger reguleres. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår omregnes timelønnen…