PST ApS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR/RUT nr. 40567143

FH har den 12. december 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 12. december 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • PST ApS, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR/RUT nr. 40567143
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Privat og Dansk Metal.

Sagen i Arbejdsretten er nu afgjort, og sympatikonflikten træder i kraft d. 12. februar 2020

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, Dansk Metal og HK Privat udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.