Oplysningspligt ved indsamling hos tredjemand

Hvis oplysningerne er indsamlet fra andre end den registrerede selv, skal virksomheden, udover ovenstående oplysninger, yderlige oplyse følgende: Hvilke kategorier…

Hvis oplysningerne er indsamlet fra andre end den registrerede selv, skal virksomheden, udover ovenstående oplysninger, yderlige oplyse følgende: Hvilke kategorier af personoplysninger der er indsamlet (skal altid oplyses) Hvilken kilde oplysningerne stammer fra (såfremt det er nødvendigt for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling)