Overarbejde

Lærlinge kan, som de øvrige medarbejdere i virksomheden, deltage i overarbejde. Overarbejde betales med et tillæg på 100% af timelønnen.…

Lærlinge kan, som de øvrige medarbejdere i virksomheden, deltage i overarbejde. Overarbejde betales med et tillæg på 100% af timelønnen. Der kan indgås aftale om afspadsering. I så fald afspadseres overarbejdstimer med 1:2.