Opsigelse og bortfald af kombinerede klausuler

En arbejdsgiver kan opsige en kombineret kunde- og konkurrenceklausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. En medarbejder,…

En arbejdsgiver kan opsige en kombineret kunde- og konkurrenceklausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. En medarbejder, der har 3 måneders anciennitet eller mere, vil dog stadig have ret til det ovenfor nævnte engangsbeløb, hvis medarbejderen fratræder indenfor 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har opsagt aftalen. Engangsbeløbet…