Ret til sletning (til at blive glemt)

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger om sig selv, såfremt: Oplysningerne ikke længere er nødvendige for at…

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger om sig selv, såfremt: Oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål de blev indsamlet til (f.eks. oplysning om fertilitetsbehandling indsamlet for at indgå en §56 aftale). Dette følger også af grundprincippet om opbevaringsbegrænsning Samtykke trækkes tilbage (f.eks. samtykke…